show bookbag  |  refine search  |  search history

View details

Query : Editions with biblia sacra ID: "1523.NT.dut.DP.a"
Showing : record 1 to 1 of 1  

Back to results

1523.NT.dut.DP.a

General

TitleDIE EVANgelien ons heeren Jesu christi, inder duytscher sprake, getranslateert. Die welcke sinte Matheus sinte Marcus, sinte Lucas, ende sint Jan bescreven hebben. Ende voor elck Capittel een corte bedudenisse, op dat men weten mach hoe dat elck kersten mensche sculdich is die Evangelien Cristi te lesen, ende dye in zijn herte te draghen, boven alle andere leeringen ende scrifturen. Ende daer in vrijlijck ende ghetrouwelick te leeven ende te sterven. Neerstelick gecorrigeert. [in red and black] (A1r) vol.1 p.A1rpage
Bible books in editionNew Testament complete
Printer/PublisherPietersoen, Doen
Place of publicationAmsterdam
Year of publication1523
Remarks
Related personsPietersoen, Doen (printed and published by)
LanguageDutch
TranslationMartin Luther
Contains illustrationsyes

back to top

Bibliography

Format8
Number of pages368
Prologueno vol.2 p.q2vpage
Epilogueno
Preface on bible bookyes, in vol. 2 vol.2 p.a1vpage vol.2 p.a2rpage vol.2 p.a2vpage vol.2 p.a3rpage vol.2 p.a3vpage vol.2 p.a4rpage vol.2 p.a4vpage vol.2 p.a5rpage vol.2 p.a5vpage vol.2 p.a6rpage vol.2 p.a6vpage vol.2 p.a7rpage vol.2 p.a7vpage vol.2 p.a8rpage vol.2 p.a8vpage vol.2 p.b1rpage vol.2 p.b1vpage vol.2 p.b2rpage vol.2 p.b2vpage vol.2 p.b3rpage vol.2 p.b3vpage vol.2 p.b4rpage vol.2 p.b4vpage vol.2 p.e7rpage vol.2 p.e7vpage vol.2 p.h5rpage vol.2 p.h5vpage vol.2 p.k3vpage vol.2 p.k4rpage vol.2 p.l3vpage vol.2 p.m3rpage vol.2 p.m3vpage vol.2 p.m8vpage vol.2 p.n5vpage vol.2 p.n6rpage vol.2 p.o2rpage vol.2 p.o2vpage vol.2 p.o5vpage vol.2 p.o6rpage vol.2 p.p3vpage (vol.2 p.p4r) vol.2 p.p7vpage vol.2 p.p8rpage vol.2 p.q4rpage vol.2 p.q4vpage vol.2 p.r2vpage vol.2 p.r3rpage vol.2 p.r6vpage vol.2 p.r7rpage vol.2 p.s6rpage vol.2 p.s6vpage vol.2 p.s7rpage
Authorisationno
Announced on title page summary of chapters, preface (in vol. 2)
Volumes

Volume 1

TitleDIE EVANgelien ons heeren Jesu christi, inder duytscher sprake, getranslateert. Die welcke sinte Matheus sinte Marcus, sinte Lucas, ende sint Jan bescreven hebben. Ende voor elck Capittel een corte bedudenisse, op dat men weten mach hoe dat elck kersten mensche sculdich is die Evangelien Cristi te lesen, ende dye in zijn herte te draghen, boven alle andere leeringen ende scrifturen. Ende daer in vrijlijck ende ghetrouwelick te leeven ende te sterven. Neerstelick gecorrigeert. [in red and black] (A1r) vol.1 p.A1rpage
Imprint1523 [in red and black] (A1r) vol.1 p.A1rpage
ColophonDit boec is gheeynt ende volbrocht ter eeren gods ende tot salicheyt allen kersten menschen. Ende gheprent tot Amstelredam aen die oude side in die kercstraet. Bij mij Doen Pietersoen in Enghelenburch. Int jaer ons heeren .M.CCCCC. ende .xxiij. op sinte Nicolaus avont (Y3v) vol.1 p.Y3vpage
CollationA-Z8 (184 fol.)
Fingerprint152308 - b1 A2 neree : b2 Y3 den$br
Contents A1r title; A1v blank; A2r-G5r Mat; G5v-L4v Mk; L4v-R7r Luk; R7r-Y3v Jo; Y3v colophon; Y4r blank; Y4v-Z8r liturgical calendar; Z8v blank
Place of publicationAmsterdam
Year of publication1523
Remarks on place/year
Text area110 x 72 (height x width); 28 lines

Volume 2

TitleDie Epistelen vanden eerwaerdighen ende heylighen Apostel sinte Pauwels, met den anderen Epistelen, van sint Jacop, sinte Pieter, sint Jan, ende sinte Judas. (a1r) vol.2 p.a1rpage
Imprint
ColophonGheprent tot Amstelredam By mi Doen pieters soen in Engelenburch. (x4v) vol.2 p.x4vpage
Collationa8 b4 c-v8 x4 (200 fol.)
Fingerprint000008 - b1 c1 o : b2 x3 er$so
Contents a1r title; (contains prefs to each Epistle) a1v-e6v Rom; e7r-h4v 1Cor; h5r-k3r 2Cor; k3v-l3r Gal; l3v-m3r Eph; m3r-m8r Philip; m8v-n5r Col; n5v-o2r 1Thess; o2r-o5r 2Thess; o5v-p3v 1Tim; p3v-p7v 2Tim; p7v-q2v Tit; q2v-q4r Phil; q4r-r2r 1Pet; r2v-r6v 2Pet; r6v-s4v 1Jo; s4v-s5r 2Jo; s5v-s6r 3Jo; s6r-v6r Hebr; v6v-x3r Jam; x3v-x4v Jude; x4v colophon
Place of publicationAmsterdam
Year of publication1523
Remarks on place/yearcf. vol. 1
Text area112 x 68 (height x width); 28 lines

Volume 3

TitleHIER BEGHINT DAT ANDERDE deel des Evangelijs van sinte Lucas, van die geschiedenisse oft wercken der Apostelen met groter naersticheyt getranslateert ende gecorrigeert in onser duytscher spraken. (A1r) vol.3 p.A1rpage
Imprint1523 (A1r) vol.3 p.A1rpage
ColophonTer eeren gods, ende tot leeringe van allen kerstenen menschen so is hier voleyndt dat anderde Evangelie van sinte Lucas, datmen heet Dat werc der Apostelen. Met die heymelike openbaringe Johannis datmen heet Apocalipsis. Geprent tot Amstelredam By my Doen pietersoen in Engelenburch. (K6r) vol.3 p.K6rpage
CollationA-H8 I4 K6 (74 fol.)
Fingerprint152308 - b1 A2 raechd : b2 K4 $hogh
Contents A1r title; A1v ill.; A2r-G2v Acts; G3r-K6r Rev; K6r colophon; K6v blank
Place of publicationAmsterdam
Year of publication1523
Remarks on place/year
Text area110 x 72 (height x width); 28 lines

back to top

Typography

Foliatedno
SignedSign. 5/8 vol.1 p.G5rpage
Number of columns1 column vol.1 p.G7rpage
Book headingsyes; Hier beginnen die Evangelien van .S. Marcus. vol.1 p.G5vpage
Chapter headingsyes; Capittel .I. vol.1 p.G5vpage
Running headsyes; Marcus.; Capittel .ij. vol.1 p.G6vpage vol.1 p.G7rpage
Summaries of chapters yes vol.1 p.G5vpage
Printed annotationsyes; outer margin vol.2 p.l4vpage
Scriptural referencesyes; outer margin vol.1 p.G5rpage
Numbered versesno
Ornamentsyes
Ornamental initialsyes
Primary typefaceGothic vol.1 p.G7rpage
Specific typeface78 x 2

back to top

Illustrations

Illustration Biblia Sacra ID 11H(JAMES THE GREAT)x10

Iconclass11H(JAMES THE GREAT)
Descriptionthe apostle James the Great; possible attributes: book, pilgrim's cloak, hat, shell, staff, and wallet, scroll, sword
Pages vol.2 p.v6vpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 11H(JOHN)x8

Iconclass11H(JOHN)
Descriptionthe apostle John the Evangelist; possible attributes: book, cauldron, chalice with snake, eagle, palm, scroll
Pages vol.2 p.r7vpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 11H(PAUL)x31

Iconclass11H(PAUL)
Descriptionthe apostle Paul of Tarsus; possible attributes: book, scroll, sword
Pages vol.2 p.a1rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 11H(PAUL)x46E1x3

Iconclass11H(PAUL),46E1
Descriptionthe apostle Paul of Tarsus; possible attributes: book, scroll, sword, messenger
Pages vol.2 p.k4rpage vol.2 p.o6rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 11H(PAUL)x9

Iconclass11H(PAUL)
Descriptionthe apostle Paul of Tarsus; possible attributes: book, scroll, sword
Pages vol.2 p.s7rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 11H(PETER)x6

Iconclass11H(PETER)
Descriptionthe apostle Peter, first bishop of Rome; possible attributes: book, cock, (upturned) cross, (triple) crozier, fish, key, scroll, ship, tiara
Pages vol.2 p.q4vpage vol.2 p.r3rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 11I423x47I4221x47I4223x11I422x1

Iconclass11I423,47I4221,47I4223,11I422
Descriptionlion (possibly with book) ~ symbol of St. Mark, vine-tendril, leaf, grape, ox (possibly with book) ~ symbol of St. Luke
Pages vol.1 p.A1rpage vol.3 p.A1rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 11I424x44A1(+4)(AMSTERDAM)x11I421x1

Iconclass11I424,44A1(+4)(AMSTERDAM),11I421
Descriptionangel (possibly with book) ~ symbol of St. Matthew, city; municipal (with NAME of city), eagle (possibly with book) ~ symbol of St. John
Pages vol.1 p.A1rpage vol.3 p.A1rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 48C161(+0)x48C164x48A98311x1

ORNAMENTCODE48C161(+0),48C164,48A98311
Descriptionvariant, constructive (architectural) parts ~ human beings, foliage ~ ornament
Pages vol.2 p.a1rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 48C161(+0)x48C164x48A98311x2

ORNAMENTCODE48C161(+0),48C164,48A98311
Descriptionvariant, constructive (architectural) parts ~ human beings, foliage ~ ornament
Pages vol.2 p.a1rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 48C161x48C1613x31A71x1

Iconclass48C161,48C1613,31A71
Descriptioncolumn, pillar ~ architecture, base (~ column, pillar), male sex; man
Pages vol.1 p.A1rpage vol.3 p.A1rpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 48C161x48C1613x31A72x1

Iconclass48C161,48C1613,31A72
Descriptioncolumn, pillar ~ architecture, base (~ column, pillar), female sex; woman
Pages vol.1 p.A1rpage vol.3 p.A1rpage

full details

back to top

References

Literature references

Cat. Bijbeltent. 1914 no. 398 Catalogus der Bijbeltentoonstelling ter gelegenheid der herdenking van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Amsterdam.

Catalogus LeLong 1744 no. 361 Bibliotheca selectissima, sive catalogus librorum [veilingcatalogus van de bibliotheek van Isaac le Long]. Amsterdam.

Dubiez, F.J. and H.F. Wijnman 1962 p. 42-76 Op de grens van humanisme en hervorming. De betekenis van de boekdrukkunst te Amsterdam in een bewogen tijd, 1506-1578. Nieuwkoop.

HB IV, pp. 113-7 (Burger) Het Boek

Hollander, A.A. den 1997 no. 7 De Nederlandse Bijbelvertalingen/Dutch Translations of the Bible 1522-1545. Nieuwkoop.

Long, Isaac le 1764 p. 515-524 Boek-zaal der Nederduitsche bybels, geopent, in een Historische verhandelinge van de overzettinge der Heilige Schriftuure in de Nederduitsche taale. 2nd ed. Hoorn: T. Tjallingius.

Moes, E.W. and C.P. Burger 1900-1915 1907-1915 42-4 De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw. 4 vols. Amsterdam. [Reprint Utrecht, 1988]

Rosier, Bart Alexander 1997 The Bible in print: Netherlandish bible illustration in the sixteenth century. 2 vols. Leiden.

Rosier, Bart Alexander 1992 vol. 1, p. 5 De Nederlandse bijbelillustratie in de zestiende eeuw: de illustraties in de bijbels gedrukt in de Nederlanden en in de Nederlandstalige bijbels gedrukt in het buitenland van 1522 tot 1599. 2 vol. Amsterdam.

Bibliographic references

Machiels(Gent) 623 Machiels, J. Catalogus van de boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent. Gent, 1979.

NK 371 Nijhoff, Wouter and M.E. Kronenberg. Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. 3 vol. 's-Gravenhage, 1923-71.

back to top

Copies

Amsterdam UB Ned.Inc.113

Details 
SignatureAmsterdam UB: Ned.Inc.113
Autopsyyes
Missing pagesvol. 1; vol. 3: -A1
Missigningsvol. 2: -a3, -a4, -a5
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatleather
Number of raised bands3
Furnitureyes
Fasteningsyes: 2 complete, 0 incomplete
Othersee for reproductions of binding 1524.Gosp.dut.DP.a
Reproductions vol.1 p.bindbpage vol.1 p.bindfpage vol.1 p.bindrpage vol.1 p.bindvpage
ProvenanceJacop Bolleman Griet Willems sijn huijs vrou 21 September 1652 (fl1r) vol.1 p.fl1rpage
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsno
Pendrawingsno
Rubricatedno
Initialsunworked
Otherbound with 1524.Gosp.dut.DP.a

Gent UB Res. 806

Details 
SignatureGent UB: Res. 806
Autopsyyes
Missing pagescontains only vol. 1 and vol. 3
Missigningsvol. 1: -Y4
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatleather
Number of raised bands4
Furnitureno
Fasteningsyes: 0 complete, 1 incomplete
Other
Reproductions vol.1 p.bindrpage vol.1 p.bindvpage
Provenanceunclear blue stamp (vol. 1 A1r) vol.1 p.A1rpage
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsno
Pendrawingsno
Rubricatedno
Initialsunworked
Otherbound with 1524.NTpart.dut.AvB.a (Res. 806 (1))

's-Hertogenbosch ACH ACH 173

Details 
Signature's-Hertogenbosch ACH: ACH 173
Autopsyyes
Missing pagescontains only vol. 1
Missigningsvol. 1: -Y4
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatleather
Number of raised bands3
Furnitureyes
Fasteningsyes: 0 complete, 2 incomplete
Other
Reproductions vol.1 p.bindbpage vol.1 p.bindrpage vol.1 p.bindvpage
Provenance'seer beminde vader ende moeder ick kom mij insorner naar UW lieve Anona, stamp of ... Velp, unreadable stamp (fl1r); Hunc librum Conventui Capucinorum Velpensium dono dedit R.D. Huijsmans Sacellanus in Velp propegraviam hanc 2 [or 4?] Aprilis 1767 oremus pro eo (fl1v); unreadable stamp (fl1v); hunc librum Conventui Capucinorum Velpensium dono dedit R.D. Huijsmans Sacellanus in Velp hanc 2 [or 4?] Aprilis 1767 (A1r); unreadable text, Der konijck steffanus ijstijn ... Anno 1576 den 26 augustus unde das mal den selvijgen dach, uijt bragt das evangelijum Jesus vijret uber Jerusalem, Hans hun lausijmacher hab es geschrijben unde geseijn (A1v); see also 1523.NT.dut.AvB and 1524.Ntpart.dut.AvB.a vol.1 p.A1rpage vol.1 p.A1vpage vol.1 p.fl1rpage vol.1 p.fl1vpage
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsno
Pendrawingsno
Rubricatedno
Initialsunworked
Otherbound with 1523.NT.dut.AvB.a vol. 2 and 1524.NTpart.dut.AvB.a

back to top


introduction | highlights | browse | search | expert search | how to search
links | colophon | contact