show bookbag  |  refine search  |  search history

View details

Query : Editions with biblia sacra ID: "1504.Ps.dut.AvB.a"
Showing : record 1 to 1 of 1  

Back to results

1504.Ps.dut.AvB.a

General

TitleDIt is den duytschen souter. Ende op een yegheliken psalm synen titel. die verclarende is die crachten ende doechden des psalmes. ([a]1r) vol.1 p.[a]1rpage
Bible books in editionPsalms
Printer/PublisherBerghen, Adriaen van
Place of publicationAntwerp
Year of publication1504
Remarks
Related personsBerghen, Adriaen van (printed and published by; name of the publisher ascribed on the basis of literature (cf. NK 361))
LanguageDutch
Translationunknown
Contains illustrationsyes

back to top

Bibliography

Format8
Number of pages424
Prologueno
Epilogueno
Preface on bible bookno
Authorisationno
Announced on title page summary of chapters
Volumes
TitleDIt is den duytschen souter. Ende op een yegheliken psalm synen titel. die verclarende is die crachten ende doechden des psalmes. ([a]1r) vol.1 p.[a]1rpage
Imprint
ColophonGheprent Tantwerpen op die mart alder naest den grooten mortier. Int jaer ons heeren .M. CCCCC. ende iiij. Den xxx. dach van Augusto. (π4r) vol.1 p.A12rpage
Collation[a]8 b-z8 #8 2#8 A12 (212 fol.)
Fingerprint000008 - b1 b1 e : b2 A1 eu
Contents [a]1r title; [a]1v blank; [a]2r-A1v Ps; A1v-A12r litanies; A12v colophon; A12v ill.
Place of publicationAntwerp
Year of publication1504
Remarks on place/year
Text area98 x 71 (height x width); 20 lines

back to top

Typography

Foliatedno
SignedSign. 1/8 vol.1 p.b1rpage
Number of columns1 column
Book headingsno
Chapter headingsyes; Psalm I vol.1 p.[a]2rpage
Running headsno
Summaries of chapters yes vol.1 p.[a]2rpage
Printed annotationsno
Scriptural referencesno
Numbered versesno
Ornamentsno
Ornamental initialsno
Primary typefaceGothic vol.1 p.b1rpage
Specific typeface99 x 3

back to top

Illustrations

Illustration Biblia Sacra ID 11F4132x11F715x1

Iconclass11F4132,11F715
DescriptionMadonna on the crescent of the moon (sometimes called Queen of Heaven) (in mandorla), Christ-child holding something in his hand, e.g. apple, bird, cherries, crucifix, grapes, paper wind-mill ~ Madonna-representations
Pages vol.1 p.A12vpage

full details

Illustration Biblia Sacra ID 71H1442x8

Iconclass71H1442
DescriptionDavid slings a stone at Goliath's forehead
Pages vol.1 p.[a]1rpage

full details

back to top

References

Literature references

Long, Isaac le 1764 P. 378 Boek-zaal der Nederduitsche bybels, geopent, in een Historische verhandelinge van de overzettinge der Heilige Schriftuure in de Nederduitsche taale. 2nd ed. Hoorn: T. Tjallingius.

Bibliographic references

Machiels(Gent) 516 Machiels, J. Catalogus van de boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent. Gent, 1979.

NK 361 Nijhoff, Wouter and M.E. Kronenberg. Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. 3 vol. 's-Gravenhage, 1923-71.

NAT VIII.26-7 Nijhoff, Wouter. L'art typographique dans les Pays-Bas pendant les années 1500 ā 1540. La Haye, 1926-35.

back to top

Copies

Antwerpen MPM OB 1.18

Details 
SignatureAntwerpen MPM: OB 1.18
Autopsyyes
Missigningsno
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatleather
Number of raised bands4
Furnitureno
Fasteningsyes: 2 complete, 0 incomplete
Other
Reproductions vol.1 p.bindbpage vol.1 p.bindfpage vol.1 p.bindrpage vol.1 p.bindvpage
Provenanceno
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsno
Pendrawingsyes
Rubricatedyes
Initialspainted
Other

Bonn UB unknown 1

Details 
SignatureBonn UB: unknown 1
Autopsyno
Missigningsno
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatunknown
Number of raised bands0
Furnitureno
Fasteningsno
Other
Provenanceno
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsno
Pendrawingsno
Rubricatedno
Initialsunworked
Other

Brussels BR A 2143

Details 
SignatureBrussels BR: A 2143
Autopsyyes
Missigningsno
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatleather
Number of raised bands3
Furnitureno
Fasteningsyes: 0 complete, 1 incomplete
Othercontemporary panelled calf on wsooden boards
Reproductions vol.1 p.bindbpage vol.1 p.bindrpage vol.1 p.bindvpage
ProvenanceSum ex libris Joannis Aerts 1805 ([a]1r); Peerken Hencken is gestorven int jaer 1649 inden meij den elften dach en is begraven op sante servaes dach onse lieve heer wil hier die euwige rust geven amen (ep3r); Dit boec hoert toe den sustren van Jerusalem te Venray (ep3v) and (fl3r); handwritten texts on parchment from different periods (fl1r) and (fl2r) and (ep1r) and (ep2r) and (ep2v) and (ep3r) vol.1 p.[a]1rpage vol.1 p.ep1rpage vol.1 p.ep2rpage vol.1 p.ep2vpage vol.1 p.ep3rpage vol.1 p.ep3vpage vol.1 p.fl1rpage vol.1 p.fl2rpage vol.1 p.fl3rpage
Genealogical annotationsyes
Handwritten annotationsno
Pendrawingsno
Rubricatedyes
Initialsunworked
Other

Deursen unknown 2

Details 
SignatureDeursen: unknown 2
Autopsyno
Missigningsno
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatunknown
Number of raised bands0
Furnitureno
Fasteningsno
Other
Provenanceno
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsno
Pendrawingsno
Rubricatedno
Initialsunworked
Other

Gent UB Acc. 6827

Details 
SignatureGent UB: Acc. 6827
Autopsyyes
Missigningsno
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatleather
Number of raised bands5
Furnitureno
Fasteningsno
Otherhalf leather
Reproductions vol.1 p.bindbpage vol.1 p.bindrpage vol.1 p.bindvpage
Provenanceno
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsfew
Pendrawingsno
Rubricatedno
Initialspainted
Other

Oxford Bodl unknown 31

Details 
SignatureOxford Bodl: unknown 31
Autopsyno
Missing pagesfragment
Missigningsno
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatunknown
Number of raised bands0
Furnitureno
Fasteningsno
Other
Provenanceno
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsno
Pendrawingsno
Rubricatedno
Initialsunworked
Other

's-Gravenhage KB 228 G 34

Details 
Signature's-Gravenhage KB: 228 G 34
Autopsyyes
Missigningsno
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatleather
Number of raised bands3
Furnitureno
Fasteningsyes: 2 complete, 0 incomplete
OtherJ. van Leeuwen, bound by the Royal Library The Hague no. 2619 22 or 27-11-1869 (ep1r)
Reproductions vol.1 p.bindbpage vol.1 p.bindrpage vol.1 p.bindvpage
Provenancebookplate I.M. 'Grypt als't Rypt' (fl1v); Gerrinthgen pijls ([a]1v); Deze allerzeldzaamste Druk met den Geestelijken Minnebrief was ook niet aanwezig in de rijke Boekverzameling van jacobus Koning; ook vond ik nergens in zijnen cataloog een druk van A. van Berghen. De aant. Hiervoren is van Hultman [signed] Ex libris Jan van Leeuwen (ep1r); Dit boekje is ... J. Meulman 22/27 november 1869 te Amst. ... Onder no. 2619 door de Kon. Bibliotheek gebonden. Het drukje van G. van Ghenen te Leiden is daaruit genomen en afzonderlijk gebonden in de afdeeling incunabelen opgenomen (ep1r); incomprehensible annotation (ep3r) vol.1 p.ep1rpage vol.1 p.ep3rpage vol.1 p.fl1vpage
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsfew
Pendrawingsno
Rubricatedyes
Initialspainted
Other

Stuttgart WLB B niederländ. 1504 01

Details 
SignatureStuttgart WLB: B niederländ. 1504 01
Autopsyno
Missigningsno
Fingerprint variationsno
Binding
Bindmatunknown
Number of raised bands0
Furnitureno
Fasteningsno
Other
Provenanceno
Genealogical annotationsno
Handwritten annotationsno
Pendrawingsno
Rubricatedno
Initialsunworked
Other

back to top


introduction | highlights | browse | search | expert search | how to search
links | colophon | contact